کمترین: 
640
بیشترین: 
640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 8 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 آبان 1396 , 640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 12:20","price":640}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399