کمترین: 
1274000
بیشترین: 
1278000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 آبان 1396 , 1274000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 11:36","price":1278000},{"date":"1396/08/08 12:48","price":1276000},{"date":"1396/08/08 16:54","price":1274000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399