کمترین: 
990
بیشترین: 
992
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 آبان 1396 , 992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 11:30","price":990},{"date":"1396/08/08 12:20","price":992}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399