کمترین: 
3205
بیشترین: 
3208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 8 آبان 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 آبان 1396 , 3208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 11:30","price":3205},{"date":"1396/08/08 11:50","price":3206},{"date":"1396/08/08 12:10","price":3205},{"date":"1396/08/08 12:30","price":3206},{"date":"1396/08/08 13:50","price":3208}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399