کمترین: 
3253
بیشترین: 
3260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 8 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 آبان 1396 , 3253 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 11:30","price":3260},{"date":"1396/08/08 12:10","price":3258},{"date":"1396/08/08 12:20","price":3255},{"date":"1396/08/08 13:50","price":3254},{"date":"1396/08/08 14:10","price":3253}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399