کمترین: 
1119
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 8 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 آبان 1396 , 1119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 11:30","price":1120},{"date":"1396/08/08 12:10","price":1119}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399