کمترین: 
4054
بیشترین: 
4071
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4055
زمان: 
8/8 17:00
قیمت دلار امروز 8 آبان 1396

قیمت دلاردر تاریخ 8 آبان 1396 , 4055 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 11:20","price":4070},{"date":"1396/08/08 11:40","price":4071},{"date":"1396/08/08 11:50","price":4068},{"date":"1396/08/08 12:10","price":4067},{"date":"1396/08/08 12:20","price":4064},{"date":"1396/08/08 12:30","price":4061},{"date":"1396/08/08 12:40","price":4060},{"date":"1396/08/08 12:50","price":4055},{"date":"1396/08/08 13:00","price":4054},{"date":"1396/08/08 13:10","price":4055},{"date":"1396/08/08 13:20","price":4057},{"date":"1396/08/08 13:50","price":4059},{"date":"1396/08/08 14:00","price":4058},{"date":"1396/08/08 14:10","price":4054},{"date":"1396/08/08 14:40","price":4055},{"date":"1396/08/08 14:50","price":4054},{"date":"1396/08/08 15:00","price":4056},{"date":"1396/08/08 16:20","price":4057},{"date":"1396/08/08 16:50","price":4056},{"date":"1396/08/08 17:00","price":4055}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399