کمترین: 
1099
بیشترین: 
1101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 8 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 آبان 1396 , 1101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 10:30","price":1101},{"date":"1396/08/08 13:30","price":1100},{"date":"1396/08/08 13:50","price":1099},{"date":"1396/08/08 14:30","price":1101}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399