کمترین: 
634
بیشترین: 
634
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 8 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 آبان 1396 , 634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 10:10","price":634}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399