کمترین: 
5388
بیشترین: 
5390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 8 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 آبان 1396 , 5388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 10:10","price":5389},{"date":"1396/08/08 11:30","price":5390},{"date":"1396/08/08 14:10","price":5388}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399