کمترین: 
4798
بیشترین: 
4828
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 8 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 8 آبان 1396 , 4805 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 10:10","price":4817},{"date":"1396/08/08 10:20","price":4823},{"date":"1396/08/08 11:00","price":4828},{"date":"1396/08/08 11:30","price":4825},{"date":"1396/08/08 12:10","price":4818},{"date":"1396/08/08 12:20","price":4808},{"date":"1396/08/08 13:30","price":4798},{"date":"1396/08/08 13:50","price":4805},{"date":"1396/08/08 14:30","price":4803},{"date":"1396/08/08 15:30","price":4805}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399