کمترین: 
381215
بیشترین: 
381822
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 8 آبان 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 8 آبان 1396 , 381429 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 10:06","price":381286},{"date":"1396/08/08 10:12","price":381215},{"date":"1396/08/08 10:24","price":381358},{"date":"1396/08/08 10:36","price":381429},{"date":"1396/08/08 10:42","price":381393},{"date":"1396/08/08 11:06","price":381465},{"date":"1396/08/08 11:24","price":381750},{"date":"1396/08/08 11:42","price":381643},{"date":"1396/08/08 12:06","price":381679},{"date":"1396/08/08 12:24","price":381786},{"date":"1396/08/08 12:36","price":381822},{"date":"1396/08/08 12:48","price":381786},{"date":"1396/08/08 13:12","price":381715},{"date":"1396/08/08 13:30","price":381643},{"date":"1396/08/08 13:36","price":381654},{"date":"1396/08/08 13:54","price":381511},{"date":"1396/08/08 15:24","price":381500},{"date":"1396/08/08 16:48","price":381429}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399