کمترین: 
723.3
بیشترین: 
723.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 8 آبان 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 8 آبان 1396 , 723.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":723.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399