کمترین: 
2053.6
بیشترین: 
2053.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 8 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 آبان 1396 , 2053.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":2053.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399