کمترین: 
10488.8
بیشترین: 
10488.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 8 آبان 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 آبان 1396 , 10488.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":10488.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399