کمترین: 
447.2
بیشترین: 
447.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 آبان 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 آبان 1396 , 447.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":447.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399