کمترین: 
2555.1
بیشترین: 
2555.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 آبان 1396 , 2555.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":2555.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399