کمترین: 
3309.2
بیشترین: 
3309.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 آبان 1396 , 3309.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":3309.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399