کمترین: 
53.8
بیشترین: 
53.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 8 آبان 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 8 آبان 1396 , 53.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":53.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399