کمترین: 
298.3
بیشترین: 
298.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 8 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 آبان 1396 , 298.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":298.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399