کمترین: 
9061.5
بیشترین: 
9061.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 8 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 آبان 1396 , 9061.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":9061.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399