کمترین: 
924.5
بیشترین: 
924.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 8 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 آبان 1396 , 924.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":924.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399