کمترین: 
930
بیشترین: 
930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 8 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 آبان 1396 , 930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":930}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399