کمترین: 
11516
بیشترین: 
11516
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 8 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 آبان 1396 , 11516 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":11516}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399