کمترین: 
544.5
بیشترین: 
544.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 8 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 آبان 1396 , 544.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":544.5}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399