کمترین: 
417.4
بیشترین: 
417.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 8 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 آبان 1396 , 417.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":417.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399