کمترین: 
51.1
بیشترین: 
51.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 8 آبان 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 8 آبان 1396 , 51.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":51.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399