کمترین: 
3497.5
بیشترین: 
3497.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 آبان 1396 , 3497.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":3497.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399