کمترین: 
2719.6
بیشترین: 
2719.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 8 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 آبان 1396 , 2719.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":2719.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399