کمترین: 
3070.8
بیشترین: 
3070.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 8 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 آبان 1396 , 3070.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":3070.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399