کمترین: 
524.9
بیشترین: 
524.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 8 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 آبان 1396 , 524.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":524.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399