کمترین: 
923.4
بیشترین: 
923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 8 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 آبان 1396 , 923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":923.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399