کمترین: 
949.7
بیشترین: 
949.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 8 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 آبان 1396 , 949.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":949.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399