کمترین: 
4584.8
بیشترین: 
4584.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 8 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 آبان 1396 , 4584.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":4584.8}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399