کمترین: 
4051.2
بیشترین: 
4051.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 8 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 8 آبان 1396 , 4051.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":4051.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399