کمترین: 
3487.9
بیشترین: 
3487.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 8 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 8 آبان 1396 , 3487.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/08 09:10","price":3487.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399