کمترین: 
1269.24
بیشترین: 
1278.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1276.35
زمان: 
8/8 23:55
قیمت اونس طلا امروز 8 آبان 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 8 آبان 1396 , 1276.35 است.

تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399