کمترین: 
2.964
بیشترین: 
2.964
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 7 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 آبان 1396 , 2.964 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 18:08","price":2.964}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399