کمترین: 
1.7174
بیشترین: 
1.7174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 7 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 7 آبان 1396 , 1.7174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 18:08","price":1.7174}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399