کمترین: 
60.13
بیشترین: 
60.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.13
زمان: 
8/7 18:08
قیمت نفت برنت امروز 7 آبان 1396

قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 آبان 1396 , 60.13 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 18:08","price":60.13}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399