کمترین: 
1060
بیشترین: 
1090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 7 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 7 آبان 1396 , 1060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 14:20","price":1090},{"date":"1396/08/07 14:30","price":1060},{"date":"1396/08/07 19:50","price":1090},{"date":"1396/08/07 20:00","price":1060},{"date":"1396/08/07 21:10","price":1090},{"date":"1396/08/07 21:20","price":1060}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399