کمترین: 
2400
بیشترین: 
2400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 7 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 7 آبان 1396 , 2400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 13:40","price":2400}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399