کمترین: 
1079
بیشترین: 
1079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 7 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 7 آبان 1396 , 1079 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 13:40","price":1079}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399