کمترین: 
13325
بیشترین: 
13350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 7 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 آبان 1396 , 13350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 13:30","price":13325},{"date":"1396/08/07 13:40","price":13350}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399