کمترین: 
487
بیشترین: 
488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 7 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 7 آبان 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 13:30","price":487},{"date":"1396/08/07 14:40","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399