کمترین: 
636
بیشترین: 
638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 7 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 7 آبان 1396 , 638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 12:20","price":636},{"date":"1396/08/07 13:40","price":638}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399