کمترین: 
673000
بیشترین: 
674000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 7 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 آبان 1396 , 674000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 12:06","price":673000},{"date":"1396/08/07 13:06","price":674000}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399