کمترین: 
4062
بیشترین: 
4075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4069
زمان: 
8/7 17:00
قیمت دلار امروز 7 آبان 1396

قیمت دلاردر تاریخ 7 آبان 1396 , 4069 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 11:30","price":4070},{"date":"1396/08/07 11:50","price":4066},{"date":"1396/08/07 12:10","price":4065},{"date":"1396/08/07 12:20","price":4062},{"date":"1396/08/07 12:40","price":4065},{"date":"1396/08/07 12:50","price":4068},{"date":"1396/08/07 13:00","price":4070},{"date":"1396/08/07 13:10","price":4075},{"date":"1396/08/07 13:30","price":4073},{"date":"1396/08/07 13:40","price":4069},{"date":"1396/08/07 14:00","price":4067},{"date":"1396/08/07 14:10","price":4068},{"date":"1396/08/07 14:20","price":4069},{"date":"1396/08/07 14:30","price":4070},{"date":"1396/08/07 14:40","price":4073},{"date":"1396/08/07 14:50","price":4072},{"date":"1396/08/07 15:00","price":4071},{"date":"1396/08/07 15:10","price":4070},{"date":"1396/08/07 15:40","price":4071},{"date":"1396/08/07 16:00","price":4070},{"date":"1396/08/07 16:10","price":4068},{"date":"1396/08/07 16:30","price":4070},{"date":"1396/08/07 17:00","price":4069}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399