کمترین: 
1096
بیشترین: 
1100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 7 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 7 آبان 1396 , 1100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 11:00","price":1096},{"date":"1396/08/07 11:10","price":1097},{"date":"1396/08/07 11:50","price":1096},{"date":"1396/08/07 12:10","price":1098},{"date":"1396/08/07 13:20","price":1099},{"date":"1396/08/07 14:40","price":1100}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399