کمترین: 
498
بیشترین: 
499
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 7 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 7 آبان 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/07 10:20","price":498},{"date":"1396/08/07 13:30","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399